Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานรับสมัคร กลุ่มงานรับสมัคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio (TCAS1)
28 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2566
►เปิดรับ 1 พ.ย.65 - 22 ม.ค. 66
►ปฏิทินรับสมัคร คลิก
►สาขาวิชาที่เปิดรับ คลิก
►ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว คลิก
►ดาวน์โหลดประกาศ คลิก
►ส่ง Portfolio คลิก (แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า รวมปก สารบัญ) หากส่งไฟล์ในลิงก์ไม่ได้ ให้ส่งไปที่ อีเมล admission@pnru.ac.th