Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
การรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)รุ่น 55 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

คำชี้แจง (โปรดอ่านโดยละเอียด)

   

      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้นักศึกษาใหม่เข้ามารายงานตัวในมหาวิทยาลัยตามกำหนดได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวออนไลน์ ดังนี้
► รายงานตัว นักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 55 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 คลิก

****กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5448046 (วันทำการปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)