Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานรับสมัคร กลุ่มงานรับสมัคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ รับตรง 1 (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2566
28 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ รับตรง1(สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2566
►เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 20 พ.ย.2565


►ปฏิทินรับสมัคร
►สาขาวิชาที่เปิดรับ
►ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
►ดาวน์โหลดประกาศ