Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานรับสมัคร กลุ่มงานรับสมัคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตาพิเศษ66
16 ตุลาคม 2565

►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตาพิเศษ66


►วิธีการชำระเงิน

♦♦♦สำหรับสาขาวิชาการจัดการสุขภาพและสาธารณสุข โปรดอ่านประกาศด้านล่างนี้♦♦♦