Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานรับสมัคร กลุ่มงานรับสมัคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)รุ่น 58 ประจำภาคการศึกษา 2566
12 ตุลาคม 2565

►ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)รุ่น 58 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
►รับสมัคร 18 ก.ค.65 - 5 ก.พ. 66►ปฏิทินรับสมัคร
►สาขาวิชาที่เปิดรับ
►ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
►ดาวน์โหลดประกาศ