Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
รายละเอียดในการรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง (โปรดอ่านโดยละเอียด)

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้นักศึกษาใหม่เข้ามารายงานตัวในมหาวิทยาลัยตามกำหนดได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครเลือกรายงานตัวตามรอบที่สมัครไว้ และกรอกข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ (**เลือกเฉพาะรอบของตัวเองเท่านั้น**)
     1. รอบโควตาพิเศษ (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 01) คลิก
     2. รอบ Portfolio สายอาชีพ (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 20,21,22 ) คลิก
     3. รอบ Portfolio TCAS (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 03,05,09) คลิก
     4. รอบ โควตา สายอาชีพ (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 04) คลิก

    ****กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564***

***หมายเหตุ รหัสประจำตัวผู้สมัครจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้สมัครอยู่รอบใด โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครโดยละเอียด (สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร)
 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5448046 (วันทำการปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)